Aktuality‎ > ‎

Projektové čtvrtky

přidáno: 17. 9. 2013 2:13, autor: Misa Zdvihalová   [ Aktualizováno 23. 9. 2013 14:27 uživatelem Michal Čumpl ]
Milí rodiče,
jsou za námi dva vydařené výlety. Přálo nám počasí i místo, které jsme navštívili. Velké poděkování patří všem maminkám, které nás doprovázely! V průběhu uplynulých dvou týdnů jsem přemýšlela o tom, jak udělat, aby měly děti nějaký záznam toho, kde jsme byli, co jsme prožili (na cestách to nejde..., a vracet se ke čtvrtkům v pondělí mi už nepřijde vhodné, ani časově možné). Měla jsem pár nápadů, se kterými jsem váhavě čekala a předevčírem mi dopomohla Kája Sztogrýnová, když se zmínila o tom, že s maminkou v pátek vyhledávaly informace o místě, kde jsme to vlastně byli. Nápad tedy nevznikl jen v mé hlavě, ale už se narodil a prakticky začal žít i v některých našich rodinách.
S čím tedy přicházím a proč vám píši?
Navrhuju, aby si děti vždy v pátek či v bezprostředních dnech po výletu (doma s námi rodiči) sedly a zrekapitulovaly si průběh dne, jeho smysl a vše, co s výletem souviselo. Také by bylo pěkné a myslím i smysluplné, kdyby si děti z každé naší čtvrteční výpravy vytvořily svůj vlastní záznam/okýnko.  

Ve čtvrtek jsme si s dětmi vždy po obědě, povídali o tom, co jsme prožili, viděli, opakujeme si některé poznatky, zajímavé informace, doplňujeme si je formou pohádky, vyprávění, hry. Děti také po oba dva čtvrtky dostaly pracovní list, který koresponduje s motivem dne. Veškeré tyto pracovní listy mám zatím u sebe a jakmile budou mít děti nazdobená portfolia, vložím je tam (nebo je můžeme vkládat do deníčku projektových čtvrtků).

Ohledně deníčku projektových čtvrtků navrhuji tedy následující:
Děti si doma mohou založit ještě jedno portfolio či sešit, do kterého by si zaznamenávaly své zážitky z projektových čtvrtků. Ráda bych vám pomohla a nabídla jakousi oporu pro práci s dětmi doma. Po každé akci sepíši stručně: Kde jsme byli, co jsme tam dělali/viděli, co jsme se dozvěděli a jaký měl den průběh. Spolu s tímto zašlu výběr fotografií, které budou náš den dokumentovat. (Děti si z fotek mohou vybrat své oblíbené, vytisknout, vystřihnout, nalepit. Předškoláčkové úplně dle libosti, mohou něco domalovat, opsat slovo, nadiktovat mamince, která zapíše. Prvňáčkové totéž, ale už by bylo dobré, aby k fotkám opsaly nějaké klíčové slovo velkými písmeny, druháčkové jakkoli dle své fantazie, nejlépe tak, aby fixovali psanou formu písmen, vyhledávali informace z internetu a dále si rozšiřovali své obzory.)
Portfolia by si časem děti mohly ukázat, společně bychom si je mohli čas od času prohlédnout. 
Čtvrtek 5.9.
Závist (za Štěchovicemi). (Pozor nejedná se o místo u Zbraslavi známé jako jedno z nejstarších osídlení – oppidum.) Pan statkář Bednář nás vzal do svého malého sadu. Skupinka dětí sbírala švestky, část dětí sbírala okurky a rajčata. Procházeli jsme sadem a děti poznávaly, jaké má  pan Bednář v sadu stromy. Pan Bednář nás také provedl svojí zahradou. Dozvěděli jsme se, co všechno na zahradě pěstuje – kukuřici, krmnou řepu, ředkvičky, a další… Dozvěděli jsme se, proč na zeleninovou zahradu sází afrikánky (odháněč hmyzu) a proč má u záhonů takové malé kolotoče, které cinkají (odháněč krtků a hrabošů). Děti sebraly popadaná jablka a společně je nadrtily pro kachní rodinku. Kačka Knappová nám koupila lahev mléka, a tak jsme všichni ochutnali, abychom se naladili na výlet za kravičkama, který nás teprve čekal. Po obědě jsme si vyprávěli o jedné bábě, co měla za ušima a vždycky napálila čerta, se kterým společně obhospodařovala políčko (a to jen proto, že dobře znala zeleninu a věděla, co ze které zeleniny sklízíme (kořen, listy, plody…). Předškoláčkové a prvňáčkové pomohli čertovi a bábě dosázet (vymalovat) další zeleninu a Kája s Madlou vyluštily zeleninovou básničku…  
Čtvrtek 12.9.
Děti už ví, že „je září – a na léto jde stáří“ a že společně prožíváme sklonek léta, že je čas dožínek a každý statkář má v tomto období plné ruce práce. Nejezdíme proto na farmu jen tak, zbůhdarma, přijíždíme panu statkáři pomoct s jeho nelehkou prací. Tentokrát mu pomůžeme obstarat kravičky. Nejprve jsme se šli podívat na pastvinu, kde se pásly Bára, Eliška a Fíla mezi nimi týden staré telátko. Děti už ví, že mléko má kravička jen tehdy, pokud se jí narodí telátko. Bez telátka se zkrátka mlíčko dojit nedá. Odvezli jsme kárku s kostkou sole a podívali se na džber plný vody, který kravička za den celý vypije… A teď alou do chléva, je potřeba připravit chlév pro kravičky, než přijdou z pastviny. Kluci naplnili plné dva koše senem a podestlali kravičkám, holky připravovaly obilí na šrot a potom spustil ohromný rachot, když se to obilíčko na ten šrot začalo drtit ve starodávné „šrotovačce“. Po obědě jsme si četli o tom, jak asi hospodář žije, co dělá v jakou denní hodinu, kdy se dojí kravičky atd. Děti už také ví, že ne všechny zbytky (skořápky od vajec, pytlík od čaje, zbytky zeleniny, vařeného jídla, suchý chléb) je nutné házet do směsného odpadu. Skořápky od vajec patří zpátky slepičkám nebo na kompost, zbytky zeleniny rád schroustá králík nebo koza… (pracovní list). No a nakonec jsme si hrou zopakovali některé druhy zeleniny a ovoce. A také jsme plodiny třídili na ovoce a zeleninu.
A na závěr zpráva o jednom neplánovaném společném projektíku dětí, který se narodil v pondělí uplynulého týdne:
každé dítko si ze špejlí a zápalek vytvořilo svůj hrad, dle své představy a fantazii takový, na který se asi společně vydáme koncem září. Honza nám hrady svázal do velké tlusté knihy. Teď tato kniha mezi námi putuje a kdo chce může na volnou stranu ke svému hradu vymyslet třeba nějaký příběh, nebo nalepit fotografii hradu, po kterém svůj hrad pojmenoval - zkrátka dle libosti a fantazie dětí. V současné chvíli je kniha u Turků, Martina by ji měla zítra přinést a já ji nabídnu dál. Výsledkem bude naše společná kniha hradů a zámků a třeba tam nakonec najdeme i hrad ve Zvířeticích...:-)

Hezkou sobotu a neděli přeji všem!
Anna
Comments