Organizace projektu

Komunitní škola Zeměkvítek je založena spolkem, jehož členy jsou rodiče, kteří mají děti v domácím vzdělávání. Spolek Zeměkvítek zajišťuje chod komunitní školy. 
Děti, které chodí do komunitní školy, jsou zapsány v klasické základní škole k individuálnímu vzdělávání tak, jak umožňuje současné znění školského zákona. Do této školy chodí dvakrát ročně na přezkušování.

Škola Zeměkvítek není komerčním projektem a není školou zapsanou v rejstříku škol vedeném Ministerstvem školství ČR. Za vzdělávání dětí odpovídají primárně jejich rodiče. Cílem spolku Zeměkvítek je poskytnout dětem hezké a bezpečné prostředí pro jejich vzdělávací aktivity.

V případě, že máte zájem zapojit se do projektu či o něm získat více informací, kontaktujte nás na tel. 602 686 337, popř. mailem: kszemekvitek@gmail.com.