Starý zákon a Židovské město 19.1.

přidáno: 31. 1. 2016 22:15, autor: Bohumila Faltisová
Třeťáci a čtvrťáci ukončili projekt Starý zákon návštěvou Židovského města. S Martinou Turkovou prošli židovský hřbitov, prozkoumali symboly na náhrobcích a pokračovali do Klausovy synagogy. Děti prozkoumávaly svitek tóry, svatostánek a mnoho dalších předmětů, které souvisí se čtením tóry nebo židovskými zvyky a náboženstvím. Procházku společně ukončili ve Staronové synagoze.
Comments