Škola

Členové Zeměkvítku, o.s. se pro své děti snaží vytvořit školu:
- která bude navazovat na koncepci lesních mateřských škol;
- ve které budou naše děti vzdělávány a vychovávány podle našich představ (komunity rodičů); v menší skupině dětí; v přirozeném prostředí (a prostředí krásném, které budou společně tvořit děti, jejich průvodci a rodiče);
- ve které se budou naše děti učit prostřednictvím prožitku a přímou zkušeností; aktívním zapojením se do procesu učení; pozorováním s úctou k přírodě a k jejím zákonům; přirozeným pohybem v místech, které nabízí město (galerie, knihovny, památky, koncerty, divadelní představení, zoologická zahrada a další); dialogem a partnerskou komunikací se svými průvodci (pedagogy); v menší skupině dětí formou individuálního vzdělávání.