Škola‎ > ‎

Individuální vzdělávání

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle školského zákona 561/2004,§41, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005, je domácí vzdělávání (přesněji individuální vzdělávání) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. Rodič, případně jiný zákonný zástupce, o ně může zažádat na kterékoliv základní škole v České republice. Dítě bude do školy, kde je zapsané, docházet dvakrát do roka – v pololetí a na konci školního roku – na přezkoušení.

Individuální vzdělávání je v České republice možné běžně na prvním stupni základní školy. Výuka na druhém stupni zatím probíhá na několika vybraných školách (formou pokusného ověřování) a je možné se do ní také zapojit, rodič však musí doložit minimálně bakalářské vzdělání.

Podle ročenky Ústavu pro informace ve vzdělávání bylo ve školním roce 2012/2013 do individuální výuky zařazeno 629 žáků.

V České republice je několik škol, které se prezentují, jako vstřícné k domácímu vzdělávání. Přezkušující, často školou najatý konzultant, používá tzv. portfoliovou metodou. To znamená, že s dítětem probírá jeho vypracované sešity, výkresy a vše, co za půl roku vytvořilo.

Dítě nemusí být zapsané do základní školy v blízkosti domova. Dítě z Jihlavy může být přihlášeno na školu třeba v Praze.
  • O povolení domácího vzdělávání je možné požádat na kterékoliv základní škole v ČR. 
  • O povolení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti (vzor formuláře) 
  • Dítě v domácím vzdělávání je normálním žákem školy, má tedy právo na poskytnutí pomůcek jako její ostatní žáci. 
  • O zařazení dítěte do individuálního vzdělávání můžete požádat i v průběhu školního roku. 
  • Podmínkou je rodičovo maturitní vzdělání. 
  • Je zapotřebí posudek z pedagogicko-psychologické poradny.