Škola‎ > ‎

Průvodci našich dětí

Bohunka Faltisová
V roce 1996 jsem absolvovala obor matematika, chemie na PedF UK v Praze. Rok jsem žila ve Velké Británii, kde jsem složila jazykovou zkoušku CAE. Vyučovala jsem na několika základních i středních školách. V roce 2005 jsem založila jazykový klub Poppy club, kde se hravou formou v malých skupinách vyučuje anglický jazyk. Absolvovala jsem cyklus seminářů Montessori pedagogiky u paní Štarkové, vzdělávací program Písmo Comenia Script, kurz artefiletiky a základní kurz Hejného pedagogiky. Jako matka tří dětí, z nichž dvě jsou dyslektici, jsem rovněž obeznámena s problematikou dysporuch. Čas strávený v Zeměkvítku je pro mne možnost dále růst spolu s dětmi a příležitost radovat se spolu s nimi z krás světa kolem nás.Eliška Frková
Vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou a čtyřletou pomaturitní výtvarnou Týnskou školu. Srdcem mě to však více táhlo k práci s dětmi – vedla jsem výtvarné, dramatické, hudební, sportovní a jazykové kroužky, pracovala v Mezinárodní škole v Praze i v anglicky mluvících školkách. 10 let jsem účinkovala v amatérském divadle Puchmajer. Při mateřské dovolené si na VOŠ pedagogické doplnila potřebné pedagogické vzdělání pro práci s dětmi. V té době jsem také založila mateřské centrum ve svém bydlišti a aktivně se podílela na aktivitách pro děti. V současné době ráda tvořím, sportuji, tancuji i cestuji. V Zeměkvítku jsem vedla družiny, aktivně se podílela na projektových dnech. Práce s dětmi, které většinou znám již od školkového věku mě nesmírně baví a zároveň obohacuje.
Marcela Marková
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK, obor výtvarná výchova a angličtina. Dva roky jsem studovala, pracovala a cestovala v Austrálii, kde jsem také složila zkoušku CPE. Mám zkušenosti s učením dospělých i dětí na osmiletém gymnáziu, v mateřské školce i na základní škole. V současné době vyučuji angličtinu v mateřské škole a na ZŠ a starám se o své dvě děti (5 a 7let). Ve volném čase rádi chodíme na výlety zkoumáme přírodu a svět kolem nás.

Angličtinu v lesní škole budeme vyučovat převážně přirozenou cestou při rozmanitých činnostech, výtvarné tvorbě a dramatizaci, průzkumných výpravách a hrách. V angličtině se budeme např. i učit počítat, svačit, oblékat, protahovat tělo a zazpíváme si.