Zeměkvítek v září

Nálada měsíce

V měsíci září se s dětmi zabydlíme ve srubu, vyjdeme na první průzkumné a dobrodružné procházky do jeho bezprostředního okolí. Drobnými výrobky z přírodnin si začneme zdobit interiér srubu a zahradu. Budeme se uvádět do drobných rituálků, které nás budou provázet jednotlivými dny. Konec měsíce vyvrcholí svátečním dnem - oslavou svátku sv. Michaela. Svátek stojí na přechodu léta a podzimu, v období, kdy vše vnější ve své nádheře uvadá, o to více sílí v to duchovní, vnitřní v každém z nás. Postava sv. Michaela dává impulz k odvaze v boji za spravedlnost. Po boku sv. Michaela a sv. Jiří (postava naší české tradici bližší) budeme hledat svoji odvahu vykročit proti silám, které nás s příchodem zimy oslabují, budeme hledat smysl pro rytířskou spravedlnost. Období prvního společného sdílení a prvních zážitků v novém prostředí vyvrcholí společnou cestou na hrad. Svoji odvahu děti prokáží cestou na hrad a kdo bude chtít - může na hradě ve Zvířeticích také přespat. S příchodem podzimní rovnodennosti se také rozloučíme s létem a poděkujeme mu za dary, které nám přineslo.

týdendentémaprůběžná předškolní přípravaškolní přípravavýroba
1.POnavazování vzájemných vztahů; poznávání okolí srubuTéma na celý měsíc září: Orientace v čase: rok, měsíc, dny v týdnu; orientace v prostoru - pravá/levá, dopředu/dozadu, nahoře/dole; rozvoj jemné ("klíšťový" úchop) a hrubé motoriky; grafomotorika: čmárání všemi směry, kroužení oběma směry, horní a dolní oblouk.Průběžná příprava: dny v týdnu; měsíce v roce; prstová cvičení. Téma týdne: mapování blízkého okolí - popis; mapování znalostí dětítalismany
ÚT
ST
ČT"projektový den"Závist - podzimní práce na statku (sklizeň ovoce, zeleniny); povídání se statkářem o životě na statku (procházka sadem a zahradou / poznávání ovocných stromů, zeleniny na zahradě / sklízíme různé části rostliny: kořen - kořenová zelenina, listy - listová zelenina, plody)
2.POsv. Michael/sv. Jiří; příprava na společný výlet - Michaelskou slavnostviz výšePrůběžná příprava: dny v týdnu; měsíce v roce; prstová cvičení; orientace (nahoře, vpravo, vlevo…); grafomotorická cvičení, rozvoj jemné motoriky. 1.třída: Jaká písmenka se schovala v hradním okně (? - H); pohádka o Hraběti Er… 2.třída: rozdělování slov; slabiky; přepisování psacím písmem; upevňování vztahu psací - tiskací písmo.stavba hradu ze zápalek či špejlí/zdobení; stavba hradu v terénu
ÚT
kniha hradů a zámků
ST

ČT"projektový den"Závist - podzimní práce na statku (sklizeň ovoce, zeleniny); povídání se statkářem o životě na statku; pastvina, dožínky, šrot, seno...; kam se zbytky vařeného jídla, suchým chlebem nebo pytlíkem od čaje... aneb "nemusíme vše dávat do směsného odpadu.
3.POsv. Michael/sv. Jiří; příprava na společný výlet - Michaelskou slavnostviz výše
jazykolamy
Průběžná příprava (viz výše) + počítání slabik; 1.třída: Jak šlo "R" na ples a s jakými písmeny tancovalo; samohlásky A, E, O, U; 2.třída: viz výše, malé a velké písmeno; věta tázací, rozkazovací, oznamovací; interpunkcekluci výroba mečů, holky ozdoby (barvení látek, pletení věnečku, ozdoba, závoj); navlékání jeřabin, šípků - pravidlené řady
ÚT
výroba draka a vlaštovek
ST

ČT"projektový den"Stromovka - Světový den vody (vodní stezka, ryby - rybáři, hrátky s vodou, tvořivé dílny)
4.POloučíme se s létemviz výše
sluníčka z pedigu
ÚT

ST
kluci pouzdro meč, holky taštička pro princeznu
ČT"projektový den"Petřín - návštěva pravoslavného kostelíka sv. Michaela, mapování okolí, tiráž sv. Michaela

STŘEDA - Angličtina Máca

 4.9.2013
- Diskuse v kruhu - k čemu je nám angličtina dobrá.
- Na hřišti s Ewenem individuální konverzace (vlastně zatím spíš monolog:-) - Hello, maze, start, end, to the right, to the left, dead end, wall, go back, walking, help, swing, slowly.
- Svačina - I am hungry, wash your hands, clean, dirty, box, poppy seed cake, jam, yummy, help yourself, thank you, some more.
- Ewen představuje své farm animals (a cat, dog, pig, sheep, cow).
- Vycházka, stavíme ohrady pro zvířata - trees, park, wall, fence, sticks, roof, house, gate, open, close the gate, visit, hello, How are you? Fine, thanks., happy, grass, mushroom, chestnut, Let´s go., Come here., Come on.
- Odpočinek po obědě všichni - pohádka Fox on a box - a hungry fox, box, trees, cat, dog, park, push, peach, eggs, honey, bees 1- 8, fish, pond, duck, pie, window, cream, snout, nose, cake, yummy
- Po obědě školáci - rozšířená slovní zásoba animals - farm, forest, water, garden, hry s kartičkami, Is it a...?, It´s a..., a memory test - Where is a...? Yes, No.

11.9.2013
Suplování - Eliška a Bohunka
- píseň Head and shoulders
- píseň Are you hungry?- svačina - wash your hands atd.
- po svačině hry se školáky: Monster face - procvičování čísel a částí těla
- AJ alternativa Pan čáp ztratil čepičku - procvičování 
barev
- skládání obrazců z barevných tvarů- procvičování barev a tvarů
- hra se zvířaty- plastová zvířata ze zoo a farmy + kartičky zvířat, čísla, anglické pexeso

18.9.2013
- rozcvička - části těla, right/left, up/down
- říkanka s předváděním "It´s raining on the house, it´s raining on the tree, but not on me."
- míchání barev ze základních barev, vzorníček, malování a podepisování desek, školáci v Aj
- "Wash your hands with soap and water, dry it with a towel."
- snack - I´m hungry, potatoe pancakes, a cucamber, cut, a sharp knife, please, Here you are.....
- školáci - opakování podle pohádky Fox on a box, viz 4.9., kreslíme si obrázkový slovníček (prosím založit do desek na Aj), druháci si dle zájmu píší i slova, dramatizace, výroba kulis na špejli, popletené divadlo
- lunch ...
- opakování s plyšáky

25.9.2013
- rozcvička - tělo, barvy, počítání, pravo, levo...
- obrázková pohádka The Little Dragon - castle, king, queen, prince, princess, boy, girl, sword, cave, dragon, fire, hungry, wait, hide, plate, food....
- venku na vycházce předvádíme aktivity z pohádky - I´m fighting., I´m running., I´m scared., I´m hungry., I´m eating., I´m sleeping....scénka konec léta, zásoby na zimu, uspávání, loučení se sluníčkem - Good night.
- snack - barvy zeleniny a ovoce, počítání - I like..
- obrázkový slovník - OZ

Rituály, písnička/básnička měsíce
Hau hau kola, tonik tuka he, síla kruhu volá: Je tu místo Tvé…

Pode mnou Země, jež mne nese, nade mnou nebe, jež mě chrání, kolem mne vzduch, jenž mi život dává, Slunko vyšlo, vzhůru vystupuje, dolů na zem svítí, hezký den budeme míti.

Na rozloučení
Pravá, levá, horní, dolní, hop a už jsme volní. (Ukazujeme rukama - učíme se strany.) 

Společné přání před jídlem

Kdo chce rád být, stačí s málem a kdo rád je, ten je králem. // Všechno, co roste ze země, voní a chutná příjemně, sluníčko s deštěm den co den, rostlinky vytahuje ven. Děkujem ti sluníčko, žes zahřálo zrníčko, děkujem ti země milá, žes to zrnko v sobě skryla. Dobrou chuť.

Prstová cvičení
V pondělí, v pondělí, táta práci rozdělí./ V úterý, v úterý, dá nám čisté zástěry./ Ve středu, ve středu, už to s rýčem dovedu./ Ve čtvrtek, ve čtvrtek, ryju jako krtek./ A když přijde pátek, už čekáme svátek./ V sobotu, v sobotu, skončíme tu robotu/ a když přijde neděle, vstává se nám vesele. + prstová cvičení

Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely; už sedláci vymlátili, majů prázdné stodoly. + prstová cvičení

Pohádky / příběhy /vyprávění
Puk a duha (první knížka, kterou děti dostaly od skřítka Knihovníčka)
Pohádky ze skleněného lesa (Diamantový prsten - bulharská pohádka)
Legenda o archandělu Michaelovi
Legenda o sv. Jiří

Jazykolamy
Rytíř brousí ostří meče/ brouskem obtahuje hranu/ přiostři si jazyk v ústech/ hravě při jazykolamu
Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí/ Posel poslal posla pro slámu/ Řízni dřív dřevo z bříz/ Strč prst skrz krk/ Srýc šusta suší švestky/ Letěl jelen jetelem
Ó, pane rytíři v překrásném brnění/ přijměte můj obdiv v kleče/klaním se Vašemu umění jazyka/ ostrého jak čepel meče

Pranostika na měsíc září
Září - na léto jde stáří.

Comments